VÆRDSÆTTELSE & ANERKENDELSE FÅR MENNESKER TIL AT VOKSE

Kognitiv terapi er en behandlingsform, hvor fokus er på, hvad den enkelte tænker om sig selv og de udfordringer, personen oplever. Den antagelse, der ligger til grund for kognitiv terapi er, at følelser og handlinger styres af tanker. I terapien identificeres tankerne, og der arbejdes med at erstatte tankerne med mere logiske og rationelle tanker, som er mindre negative eller destruktive.

BILGRAM LÆRING OG FORANDRING TILBYDER:

  • Kognitiv terapi til børn, unge og voksne med autisme og ADHD, hvor angst, OCD eller depression er en del af problemstillingen.
  • Individuelle forløb til medarbejdere, som har stress eller føler et meget stort arbejdspres i hverdagen.

KOGNITIV TERAPI TIL MENNESKER MED AUTISME/ADHD:
Kognitiv terapi er en anerkendt behandlingsmetode i forhold til problemstillinger som angst, OCD eller depression.

Mennesker med autisme vil have behov for et terapiforløb, hvor der er større fokus på struktur og forudsigelighed. Det kan på grund af personens nedsatte forestillingsevne være en udfordring at arbejde med omstrukturering af tanker, hvorfor adfærdsbehandlingen kan være den primære tilgang.
Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i de konkrete problemstillinger.

Mennesker med ADHD kan være udfordret af en væsentligt impulsstyring, hukommelsesudfordringer og nedsat koncentrationsevne, hvorfor der i terapien er fokus på bevægelse, korte seancer og få input, der skal huskes.
Behandlingen tilrettelægges med udgangspunkt i de konkrete problemstillinger.

Længden af forløb afhænger af den enkelte persons modtagelighed og udfordringer.

STRESSHÅNDTERING VIA KOGNITIVE METODER:
Kognitiv terapi er en virkningsfuld metode til behandling af stress og stresssymptomer.

En medarbejder med stress har behov for at finde nye vinkler på arbejdet, og gennem samtaler via kognitive metoder hjælpes medarbejderen til at få nye perspektiver på arbejdslivet.

Der arbejdes med udvikling af nye mestringsstrategier til håndtering af hverdagens mange udfordringer.

Der vil være hjemmeopgaver mellem hver session.

Der tilbydes desuden træningsøvelser i mindfulness.

Kontakt mig

Send en sikker mail

Bilgram Læring & Forandring
Hjortevej 8,
9690 Fjerritslev
Tlf.: 22 95 67 33