VÆRDSÆTTELSE & ANERKENDELSE FÅR MENNESKER TIL AT VOKSE

Børn, unge og voksne med autisme eller ADHD bliver ofte fejltolket og opfattet som besværlige eller uopdragne, og det skyldes ofte manglende viden om og indsigt i autisme og ADHD.
I Bilgram Læring og Forandring mødes I med en forståelse af, at hvert individ er meget værdifuldt og noget helt særligt. Det betyder, at rådgivningen og coachingen ydes med udgangspunkt i alle de styrker og kompetencer, som såvel det enkelte menneske som de pårørende har.
Via min praksis gennem mange år, har jeg stor erfaring med rådgivning og coaching til mennesker med autisme og ADHD og deres pårørende.

BILGRAM LÆRING OG FORANDRING TILBYDER:

  • Rådgivning og coaching til forældre.
  • Rådgivning og coaching til børn, unge og voksne.
  • Rådgivning og coaching til pårørende.

Kontakt mig

Send en sikker mail

Bilgram Læring & Forandring
Hjortevej 8,
9690 Fjerritslev
Tlf.: 22 95 67 33