Metodisk grundlag for den værdsættende og anerkendende tilgang hos Bilgram Læring og forandring.

PÆDAGOGISK UDVIKLING

 • Aalborg kommune: ledersupervision.
 • Private opholdssteder: supervision personale, relationskompetence.
 • Thisted kommune: værdiforløb – omsorgscentre, forvaltning, pædagogiske institutioner.
 • Thisted kommune: supervision personale, ledersupervision, relationskompetence.
 • Vesthimmerlands kommune: relationskompetence, supervision personale.

AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSER

 • Autismecenter nordbo: personalekursus, forældre/søskendesamtaler, udredningssamtaler.
 • Aalborg kommune: forældrerådgivning, børne/ungesamtaler, skolerådgivning, rådgivning fagpersoner.
 • Brønderslev kommune: forældrerådgivning, ungesamtaler, skolerådgivning, rådgivning fagpersoner.
 • Frederikshavns kommune: forældrerådgivning, ungesamtaler, revalideringshjælp.
 • Familiecenter rønbjerg: undersøgelsessamtale.
 • Jammerbugt kommune: planlægning og opstart af k-klasser, personaleuddannelse, supervision personale, kursus fagpersoner.
 • Nyborg kommune: søskendesamtaler.
 • Thisted kommune: udviklingsbeskrivelse.

Kontakt mig

Send en sikker mail

Bilgram Læring & Forandring
Hjortevej 8,
9690 Fjerritslev
Tlf.: 22 95 67 33