Metakognitiv terapi individuelle samtaler:

Metakognitiv terapi er udviklet af professor i psykologi Adrian Wells. Terapien udspringer af den kognitive adfærdsterapi, men de to terapiformer adskiller sig på afgørende punkter fra hinanden. Begge terapiformer har fokus på menneskets kognitioner, og i begge terapiformer er tanker bindeleddet mellem det vi oplever, og det vi føler. Tankerne påvirker altså det, vi føler.

Hvor den kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i, hvad vi tænker, tager den metakognitive terapi tager udgangspunkt i hvordan vi tænker. I metakognitiv terapi arbejdes der derfor med, hvordan vi reagerer på det, vi tænker.

Bilgram Læring og Forandring tilbyder:

  • Metakognitiv terapi til børn, unge og voksne med autisme og ADHD, hvor stress, angst, OCD eller depression er en del af problemstillingen.
  • Individuelle forløb til medarbejdere, som har stress eller føler et meget stort arbejdspres i hverdagen.
  • Metakognitiv terapi til børn, unge og voksne, som kæmper med stress, angst, OCD eller depression.

I terapien arbejdes der med forståelse af egne tankemønstre. Udviklingen i metakognitiv terapi handler om at opdage egne tankeprocesser, og her forstå, hvordan uhensigtsmæssig håndtering fastholder tankemylder og psykiske mistrivsel. Diagnoser har mindre betydning i metakognitiv behandling, og mange oplever en hurtig bedring med Metakognitiv behandling.

Der vil være hjemmeopgaver mellem hver session.

Kontakt mig

Send en sikker mail

Bilgram Læring & Forandring
Hjortevej 8,
9690 Fjerritslev
Tlf.: 22 95 67 33