VÆRDSÆTTELSE & ANERKENDELSE FÅR MENNESKER TIL AT VOKSE

Om firmaet

Bilgram Læring og Forandring er en enkeltmandsvirksomhed, der tilbyder konsulentydelser og kurser inden for pædagogisk udvikling – specielt områder som relationskompetencer og kommunikation, supervision, konflikthåndtering og værdiforløb.

Derudover tilbyder jeg ydelser specifikt omkring autismespektrumforstyrrelser og ADHD.

Ydelserne i Bilgram Læring og Forandring er rettet mod professionelle, brugere og pårørende inden for det pædagogiske område. Det vil sige, at mit fokus er på udviklingsmuligheder i hjemmet, tilbud i offentlige og private institutioner, botilbud og skoler. Jeg hjælper jer med at se andre perspektiver på problemstillinger, så I ser mulighederne for at skabe en bedre hverdag.

I Bilgram Læring og Forandring lægger jeg vægt på:

  • At lytte og arbejde sammen i en positiv relation med mine samtalepartnere.
  • At udforske det, der virker.
  • At stille åbne og udfordrende spørgsmål, der kan skabe læring og udvikling.
  • At øvelser og praksisopgaver sætter fokus på muligheder og udfordringer.

Jeg har som konsulent stor erfaring i at afholde kurser, foredrag, at planlægge forløb på arbejdspladser og give rådgivning og vejledning til børn, unge, voksne, forældre og fagpersoner. Desuden stor praksiserfaring i at undervise som lærer, pædagog og musikpædagog.

Firmaet har eksisteret siden 2006.

Jeg har en bacheloruddannelse i musik fra Aalborg Universitet, en Pædagogisk diplomuddannelse i psykologi CVU Nordjylland og en kandidatgrad i læring og forandringsprocesser Aalborg Universitet. Derudover fra Kognitiv Center Århus en toårig uddannelse som kognitiv terapeut, samt 1 årig uddannelse i metakognitiv terapi taget hos Psykoterapeuterne.

Kontakt mig

Send en sikker mail

Bilgram Læring & Forandring
Hjortevej 8,
9690 Fjerritslev
Tlf.: 22 95 67 33