VÆRDSÆTTELSE & ANERKENDELSE FÅR MENNESKER TIL AT VOKSE

På trods af et ofte højt uddannelses- og vidensniveau i de specialiserede institutioner, er der til stadighed behov for at få tilført den seneste viden og de nyeste pædagogiske metoder hos ledelse og personale.
I Bilgram Læring og Forandring tilbydes I at rette fokus mod læring og udvikling.

BILGRAM LÆRING OG FORANDRING TILBYDER:

  • Kursusforløb der tilrettelægges, så de er tilpasset netop jeres behov. I introduceres til de nyste pædagogiske metoder og den seneste faglige viden indenfor jeres område.
  • Værdiforløb, hvor kurset munder ud i udarbejdelse af institutionens værdigrundlag.
  • Kurser eller foredrag om kommunikation, hvor det teoretiske grundlag tage udgangspunkt i den værksættende tilgang. Virkeligheden formes i fællesskabet gennem den sproglige formidling, og det har derfor stor betydning, hvordan kommunikationen formes.
  • Foredrag hvor viden og indsigt om pædagogisk udvikling og metoder formidles.

Kontakt mig

Send en sikker mail

Bilgram Læring & Forandring
Hjortevej 8,
9690 Fjerritslev
Tlf.: 22 95 67 33