VÆRDSÆTTELSE & ANERKENDELSE FÅR MENNESKER TIL AT VOKSE

Et netværkskursus til forældre der har et barn med højtfungerende autisme

På kurset får I som forældre større viden om de udfordringer, I kan støde på gennem jeres barns opvækst. Fokus er på dette kursus rettet mod, hvordan det er muligt at forcere udfordringerne og komme videre mod et godt voksenliv.

Der vil på kurset være vekslen mellem faglig forståelse, fortællinger fra det virkelige liv og gruppearbejde med plads til udveksling af egne erfaringer. Læs mere her:

Download folder

Kontakt mig

Send en sikker mail

Bilgram Læring & Forandring
Hjortevej 8,
9690 Fjerritslev
Tlf.: 22 95 67 33